Pohyblivý kupon

(Floating-Rate Coupon)

Kuponová sazba, která se mění podle vývoje referenčního tržního benchmarku nebo indexu.

Další pojmy