ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Pohyblivý dluh

(Floating debt)

Dluh, který je průběžně obnovován, obvykle na krátkodobé bázi.

Další pojmy