Pohyblivá úroková sazba

(Floating Interest Rate)

úroková sazba, která není stanovena pevně pro celé období, nýbrž se mění v závislosti na vývoji trhu.

Další pojmy