Pohotovostní ukazatel

(Cash Asset Ratio)

Ukazatel likvidity měřený podílem hotovosti a likvidních cenných papírů vůči krátkodobým závazkům. Jde o přísnější ukazatel než ukazatel běžné likvidity.

Další pojmy