Podvojný zápis

(Double entry)

Účetní pojem vycházející z podvojně vedeného účetnictví (na rozdíl od jednoduchého)

Další pojmy