Podvod kartou ztracenou v poště

(Mail non-receipt fraud)

Podvod je založen na zcizení karty během přepravy od vydavatele karty před tím, než ji mohl převzít právoplatný držitel karty, a jejím následném zneužití neoprávněným držitelem.

Další pojmy