Podrozvahové riziko

(Off-balance sheet risks)

Bankovní riziko plynoucí z mimobilančních obchodů, např. z přislíbených půjček, přislíbených akreditivů, z derivátů obecně.

Další pojmy