Podrozvahové financování

(Off-Balance-sheet Financing)

Financování, které není zachyceno v podnikové rozvaze jako závazek.

Další pojmy