Podrozvaha

(Off-balance sheet)

Bankovní obchod, často na bázi poplatku, který se obecně netýká účetních aktiv nebo přijímání depozit. Příkladem jsou obchody se swapy, opcemi, akreditivy, zárukami nebo závazky.

Další pojmy