Podřízený dluh

(Subordinated debt)

Dluh, který není v případě likvidace podniku splácen dříve, než jsou zcela splaceny přednostní dluhy.

Další pojmy