Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Podmínky emise obligace

(Bond indenture)

Smlouva určující závazky emitenta dluhopisu a práva investorů.

Další pojmy