Podmínky emise obligace

(Bond indenture)

Smlouva určující závazky emitenta dluhopisu a práva investorů.

Další pojmy