Podmíněné svolání

(Conditional call)

Jakákoli podmínka v emisním prospektu, jež umožňuje svolání dluhopisu emitentem.

Další pojmy