Podléhající termínový kontrakt

(Underlying futures contract)

Termínový kontrakt krytý opcí.

Další pojmy