Podléhající hodnota

(Underlying value)

Finanční instrument (papír, cizí měna, akciový index) nebo jiná komodita jako podléhající aktivum pro termínový obchod.

Další pojmy