ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Podílový list (certifikát)

(Share certificate)

Dokument potvrzující vlastnictví podílů v určité společnosti.

Další pojmy