Podílový list (certifikát)

(Share certificate)

Dokument potvrzující vlastnictví podílů v určité společnosti.

Další pojmy