Podezřelá transakce (platební karta)

(Suspicious transaction)

Transakce, u které existuje pochybnost, zda byla provedena oprávněným držitelem karty, nebo o které držitel karty prohlásil, že ji neuskutečnil.

Další pojmy