Počáteční veřejná nabídka

(Initial Public Offering)

Cenné papíry poprvé nabízené veřejnosti.

Další pojmy