Počáteční poplatky

(Front-end fees)

Poplatky placené na začátku např. při aranžování úvěru, jako jsou manažerské nebo převodní poplatky.

Další pojmy