Po datu

(After date)

Jestliže směnka nese toto ustanovení, pak splatnost začíná běžet od tohoto data. Čas splatnosti je tak určen stanoveným počtem dnů po datu uvedeném na směnce a nezávisí na předložení či akceptaci směnky

Další pojmy