ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Plná moc

(Power of attorney)

Dokument podepsaný osobou, která jím zplnomocňuje jmenovanou druhou osobu k jednání ve prospěch první osoby. Tato pravomoc může být úplná, nebo omezená.

Další pojmy