Platební terminál

(Terminal)

Technické zařízení umístěné na obchodním místě, určené k autorizaci platební transakce a jejímu vypořádání.

Další pojmy