Platební rozkaz

(Judgement)

Soudní rozhodnutí přikazující osobě zaplatit určitou peněžní částku.

Další pojmy