Platební příkaz

(Payment order)

Instrument (obdobný šeku) přikazující bance zaplatit třetí straně.

Další pojmy