Platební nástroj

(Payment instrument)

Jakákoli karta, šek nebo jiný prostředek používaný k platbě za zboží nebo služby nebo k získání hotovosti.

Další pojmy