ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Platební bilance

(Balance of payments)

Výkaz ekonomických transakcí národní ekonomiky se zbytkem světa. Základním pravidlem při sestavování účtů platební bilance je zachycování příjmů ze zahraničí (např. exporty) s kladným znaménkem (+) a výdajů (např. importy) se znaménkem záporným. Je záznamem toku transakcí za určitý čas, obvykle za jeden kalendářní rok.

Další pojmy