Platby podle výkonů

(Performance related pay)

Poplatky účtované např. manažery fondů, které se mohou zvyšovat, jestliže nákupy a prodeje uskutečněné těmito manažery zlepší během určitého období výnosnost portfolia nad určitý tržní index.

Další pojmy