Platba s objednávkou

(Cash with order)

Platba předem, při které kupující zboží zasílá prodejci spolu s objednávkou i platbu za dané zboží. Jde o nejbezpečnější formu placení pro prodávajícího.

Další pojmy