Platba na kontakt

  • Standardy
  • 30.9.2023
  • Autor: Česká bankovní asociace

Dokument definuje novou společnou službu Zapojených bank „Platba na kontakt“ (EN: „Pay a Contact“), která se stává dnem 1. listopadu 2023 novou službou na tuzemském bankovním trhu a kterou Banky mohou poskytovat za podmínek stanovených tímto Standardem a Přílohou č. 8 Pravidel CERTIS.

Platba na kontakt je službou pro fyzické osoby spotřebitele a fyzické osoby podnikající, která umožňuje plátcům zadávání plateb i v případě, kdy neznají ČÚ příjemce, zato však znají jeho TČ.

Klient, který se rozhodne službu PNK v roli příjemce využívat, musí prostřednictvím banky, která mu vede účet, registrovat své TČ spolu s ČÚ a zkráceným názvem tohoto účtu do Registru.

Dokument popisuje základní předpoklady, které musí banky zapojené do využívání služby PNK splnit, a dále pak nejrůznější aktivity a scénáře, které mohou při provozování služby PNK nastat.