Plán svolatelnosti dluhopisů

(Call Schedule)

Schéma dat svolání a výkupních cen svolatelných dluhopisů.

Další pojmy