Plán podílení se na zisku

(Profit sharing plan)

Plán zaměstnaneckých výhod vytvořený a prováděný zaměstnavatelem, podle něhož manažeři a zaměstnanci získávají podíl na zisku podniku.

Další pojmy