Plán konstantního výnosu

(Constant ratio plan)

Typ investiční strategie, při které se zdroje rozdělují mezi akcie a instrumenty s pevným příjmem podle předem stanoveného poměru.

Další pojmy