PIN (Personal Identification Number)

(Personal Identification Number (PIN))

Osobní identifikační číslo. Tajné číslo přidělené držiteli platební nebo hotovostní karty, kterou vydala finanční instituce, včetně kreditní nebo bankomatové karty (ATM karty), sloužící k ověření identity a umožňující přístup k držitelovu účtu.

Další pojmy