E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Penzijní fond

(Pension fund)

Fond využívaný ke spoření na penzi. Aktiva držená fondem jsou určena ke krytí nákladů na důchody jednotlivých účastníků..

Další pojmy