Penzijní fond

(Pension fund)

Fond využívaný ke spoření na penzi. Aktiva držená fondem jsou určena ke krytí nákladů na důchody jednotlivých účastníků..

Další pojmy