Peněžní poukázka

(Money order)

Finanční instrument, který může být snadno konvertován (přeměněn) do hotovosti příjemcem na něm uvedeným. Jsou vydávány bankami, poštovními úřady a dalšími institucemi klientům oproti hotovosti nebo jiné akceptovatelné formě placení. Obvykle je používají ti, kdo nemají běžný účet.

Další pojmy