ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Penalizace za předčasný výběr

(Early withdrawal penalty)

Jestliže někdo uskuteční pevnou termínovou investici a poté si před její splatností přeje vyzvednout část nebo veškeré své zdroje, je mu z tohoto předčasného výběru účtováno penále.

Další pojmy