Penalizace za předčasný výběr

(Early withdrawal penalty)

Jestliže někdo uskuteční pevnou termínovou investici a poté si před její splatností přeje vyzvednout část nebo veškeré své zdroje, je mu z tohoto předčasného výběru účtováno penále.

Další pojmy