Penále za předplacení

(Prepayment penalty)

Penále placené dlužníkem bance v situaci, kdy dojde ke splacení půjčky nebo hypotéky před plánovaným datem splatnosti, ačkoli to nebylo v úvěrové smlouvě dohodnuto.

Další pojmy