Paretův zákon

(Pareto's law)

Teorie o tom, že většinou malá část (kolem 20 %) celkových činností vede k velké části (kolem 80 %) výsledků. Pojem znám rovněž jako pravidlo 80/20.

Další pojmy