ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Paralelní posun

(Parallel shift)

Takový posun na výnosové křivce, při němž zůstává její tvar nezměněn. Změna úrokových sazeb u všech splatností je o stejný počet bazických bodů.

Další pojmy