Papírový zisk/ztráta

(Paper profit / loss)

Nerealizovaný kapitálový zisk/ztráta z investice, určený/á/ porovnáním současné tržní hodnoty investice a její původní pořizovací ceny. Papírové zisky/ztráty se realizují jen tehdy, jestliže dojde k prodeji investice.

Další pojmy