Papírová stopa skončila vězením pro 1 013 bílých koní

  • 08. 12. 2023
Orgány činné v trestním řízení z 26 zemí ve spolupráci s Europolem, Eurojustem, INTERPOLem a několika partnery ze soukromého sektoru opět spojily své síly v boji proti klíčovému zprostředkovateli praní špinavých peněz: bílým koním a jejich náborářům. V červnu, říjnu a listopadu 2023 bylo v několika fázích operace identifikováno 10 759 bílých koní a 474 náborářů, což vedlo k zatčení 1 013 osob po celém světě.


Orgány činné v trestním řízení z 26 zemí ve spolupráci s Europolem, Eurojustem, INTERPOLem a několika partnery ze soukromého sektoru opět spojily své síly v boji proti klíčovému zprostředkovateli praní špinavých peněz: bílým koním a jejich náborářům. V červnu, říjnu a listopadu 2023 bylo v několika fázích operace identifikováno 10 759 bílých koní a 474 náborářů, což vedlo k zatčení 1 013 osob po celém světě.
V rámci devátého ročníku Evropské akce proti bílým koním (EMMA 9), kterou financoval EMPACT (https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/empact) a byla vedena Nizozemskem, se pokračovalo v zavedeném mezinárodním úsilí v oblasti prosazování práva. Stejně jako v předchozích letech se jednalo o operace po celém světě, například v Kolumbii, Singapuru a Austrálii.


Výsledky operace jsou následující:

  • identifikováno 10 759 bílých koní
  • identifikováno 474 náborářů
  • zatčeno 1 013 osob
  • 10 736 nahlášených podvodných transakcí
  • 4 659 zahájených vyšetřování
  • akci podpořilo 2 822 bank a finančních institucí
  • nahlášené ztráty ve výši 100 milionů eur
  • bylo zabráněno ztrátám ve výši 32 milionů EUR


EMMA je nejrozsáhlejší mezinárodní operací svého druhu, která vychází ze zásady, že sdílení informací mezi veřejným a soukromým sektorem je v boji proti dnešní sofistikované trestné činnosti nezbytné. Evropská bankovní federace (EBF) je prvním sektorovým partnerem EMMA od jejího založení. V letošním roce, za průběžné koordinace EBF, spolupracovalo s orgány činnými v trestním řízení přibližně 2 822 bank a finančních institucí. Na tomto společném úsilí se podílely také online služby pro převody peněz, burzy kryptoměn, poskytovatelé online cestovních služeb a společnosti typu „Poznej svého zákazníka“ (KYC), jakož i nadnárodní společnosti zabývající se výpočetní technikou.Kriminalita podporovaná kriminalitou

Cílem EMMA, která představuje koordinovanou akci prováděnou v celé Evropě a na celém světě, je bojovat proti sítím bílých koní, které těží z různých druhů trestné činnosti, jako jsou podvody na finančních institucích a jejich zákaznících s využitím kybernetických technologií. Hlavním cílem operace EMMA je zlepšit a vyměňovat si přeshraniční informace mezi zúčastněnými zeměmi, a tím významně přispět k boji proti sítím bílých koní. Tím chce zabránit finančním ztrátám a zvýšit povědomí o tomto rozšířeném problému.

Iniciativa EMMA úspěšně posílila přeshraniční spolupráci při potírání a rozbíjení sítí bílých koní zapojených do mezinárodního praní špinavých peněz. Tyto sítě fungují tak, že převádějí (digitální nebo hotovostní) finanční prostředky získané od třetích stran dalším příjemcům a získávají přitom provizi. Většina vyšetřování se týká přeshraničních případů: buď jsou peníze převáděny z jedné země do druhé, nebo organizovaní bílí koně cestují po celém světě, aby si otevřeli bankovní účty, často s použitím falešných dokladů, aby oklamaly postupy KYC.Nejnovější trendy v globalizovaném kriminálním prostředí

Vyšetřovatelé informovali o řadě nedávných událostí v oblasti mezinárodního praní špinavých peněz. Jeden členský stát EU zjistil, že migranti z Ukrajiny, kteří hledají útočiště před válkou, se stále častěji nechtěně stávají spolupachateli trestné činnosti. Zločinci využívají jejich zranitelnosti a ekonomické tísně a nutí je k neúmyslnému praní špinavých peněz tím, že je nutí otevřít si bankovní účet.

Na vzestupu jsou také trestné činy, kdy se pachatelé vydávají za bankovní úředníky a oslovují převážně starší lidi a přesvědčují je, aby si založili nové účty. Pachatelé často navštěvují oběti osobně, aby získali kopie dokladů totožnosti a podpisů.

Dalším znepokojivým trendem je podvodné využívání umělé inteligence k vytváření falešných identit, což umožňuje obejít bezpečnostní prvky KYC při vytváření online účtu.

V dalším novém modu operandi se pachatelé zaměřují na mladší osoby a poskytují jim online platební prostředky, například dárkové karty. Ty se aktivují v procesu tokenizace při nákupu zboží nebo elektronických zařízení. Bílí koně pak předávají nakoupené zboží zločincům, kteří je pak nabízejí k prodeji na nejoblíbenějších tržištích elektronického obchodu a dostávají procento z nelegálního výdělku buď v hotovosti, nebo ve zboží.

Vyšetřování odhalilo, že v řadě složitých online podvodných schémat se převádí peníze na účty provozované bílými koni. Mezi tyto podvody patří investiční podvody, kompromitující obchodní e‑maily, falešné nabídky pronájmu nemovitostí pro dovolené, podvody zprostředkovatelů, phishing, podvody s aplikacemi messenger, podvody s asistenčními službami, padělané bankovní karty a využívání kryptoměn převedených z burz virtuálních měn do elektronických peněženek. Cílem tohoto celosvětového zásahu je ztížit činnost zločinců a jejich snahu o zamaskování toku nelegálních příjmů.


V Česku letos čelilo trestnímu stíhá v souvislosti s praním špinavých peněz 472 lidí

„Do konce letošního listopadu čelilo trestnímu stíhání nebo zkrácenému přípravnému řízení za legalizaci výnosů z trestné činnosti celkem 333 osob, dalších 139 potom za nedbalostní formu tohoto trestného činu, kam spadá právě často nevědomá role bílých koní. Soudy potrestaly 249 osob za úmyslný delikt a 73 osob za nedbalostní,“ uvádí Petr Malý, mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství.

V posledních letech jsme zaznamenali rychle narůstající problém s tzv. „legalizátory“ výnosů z trestné činnosti,“ doplnil Jakub Vinčálek, tiskový mluvčí Policie ČR. „Případů legalizace výnosů trestné činnosti vědomé či z nedbalosti evidujeme od začátku roku vyšší stovky u fyzických i právnických osob. Mezi nejčastější způsoby“ náboru „nových bílých koní patří např.: oslovení náhodně vybrané osoby“ na ulici“, která je následně pod různými legendami přesvědčována ke spolupráci při převodu finančních prostředků, nabídka výdělečné činnosti v tištěných i elektronických platformách, nábor metodou tzv. sněhové koule, při které již zapojení bílí koně oslovují své známé s nabídkou výhodné práce či tzv. Romance scams.

Je na místě uvést, že i legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti je trestná s horní sazbou odnětí svobody až na pět let.Role Europolu

Europol podporoval plánování a přípravu všech fází operace. Společná pracovní skupina pro boj proti kyberkriminalitě (J-CAT) (https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/services-support/joint-cybercrime-action-taskforce) podpořila tyto akce tím, že usnadnila výměnu informací mezi orgány činnými v trestním řízení. Během operativní fáze pomohla analytická podpora Europolu identifikovat vazby mezi přeshraničními případy a sítěmi bílých koní. Kromě toho Europol koordinoval a sladil informační kampaň EMMA 9 (https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/public-awareness-and-prevention-guides/money-muling) se zúčastněnými zeměmi a partnery ze soukromého sektoru.


Zúčastněné země:

Austrálie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Hongkong (Čína), Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovinsko, Spojené království, Spojené státy americké, Švédsko, Španělsko, Ukrajina

Zúčastněné instituce:

Europol, Eurojust, INTERPOL

Partneři ze soukromého sektoru:

Evropská bankovní federace, Coinbase, Fourthline, Santander, Tripadvisor, Western Union