Pákový odkup

(Leverage buyout (LBO))

Nákup podniku za vypůjčené peníze, přičemž aktiva této společnosti slouží jako zajištění. Kupující poté splácí úvěry z cash flow společnosti, nebo prodejem jejích aktiv.

Další pojmy