ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Pákový odkup

(Leverage buyout (LBO))

Nákup podniku za vypůjčené peníze, přičemž aktiva této společnosti slouží jako zajištění. Kupující poté splácí úvěry z cash flow společnosti, nebo prodejem jejích aktiv.

Další pojmy