OTP

(One Time Password)

Jednorázový autentikační kód.

Další pojmy