Otevřený zájem

(Open interest)

Celkový počet derivátových kontraktů, které ještě nebyly uzavřeny prostřednictvím kompenzující vyrovnávací transakce nebo plněním kontraktu.

Další pojmy