Otevřený úvěr

(Open-end credit)

Obvykle označuje dohodu mezi bankou a klientem o poskytnutí úvěru do max. stanovené výše na žádost klienta. Může být používán opakovaně do určitého limitu. Je také označován jako kontokorentní účet nebo revolvingový úvěr.

Další pojmy