Otevřený nákup

(Opening purchase)

Transakce, při níž je zájmem kupujícího otevřít nebo zvýšit dlouhou pozici v dané opční sérii.

Další pojmy