Otevřené REPO

(Open REPO)

Dohoda o zpětném odkupu, u níž není stanoveno datum tohoto odkupu; tato dohoda může být kdykoli ukončena (zrušena) oběma stranami.

Další pojmy