ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Otáčející se dluh

(Rolled-over debt)

Prodloužení splatnosti dluhu prostřednictvím emise nových dluhopisů, obvykle výměnou za staré. Banky obvykle používají tento pojem v souvislosti s možností dlužníka odložit splacení jistiny půjčky.

Další pojmy