Osobní příjem

(Personal income)

Celkový výdělek osoby.

Další pojmy