Operace na volném trhu

(Open market transactions)

Nástroj peněžní kontroly centrální banky představovaný operacemi na finančních trzích. Ty jsou buď ve formě přímých nákupů resp. prodejů (spotových nebo termínových), nebo ve formě dohod o zpětném odkupu, anebo ve formě vypůjčení či zapůjčení práv a obchodovatelných instrumentů, měn stejně jako drahých kovů.

Další pojmy