Opční spread strategie

(Spread strategy)

Opční strategie vytváření jak dlouhých tak krátkých opcí ve stejném podkladovém aktivu, ale lišících se realizačními cenami (a)nebo dobou splatnosti.

Další pojmy